Hướng dẫn active microsoft office 2010 miễn phí

Các bạn cũng có thể tìm key active office 2010  được chia sẻ trên mạng tuy nhiên key active office 2010 rất hiếm nên bạn khó có thể tìm được key active office 2010 cho mình.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách active office 2010 miễn phí mà không cần [email protected]

khuyến khích sử dụng phương pháp 2 sẽ hiệu quả hơn

Phương pháp 1 dùng file Batch

lưu ý phướng pháp này đã bị microsft check nên khi các bạn tạo file batch. thì chương trình virus của windows sẽ báo có virus và xóa file. Vì vậy các bạn dùng phương pháp 2 hoặc disable antivirus

1 Active office 2010 Volume edition

Đầu tiên các bạn mở notepad, và copy dòng dưới đây dán vào, xong lưu lại với file định dạng file .cmd (ví dụ ActOffice2010.cmd)

Tài trợ

VIB
@echo off
title Activate Microsoft Office 2010 Volume for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products&echo - Microsoft Office 2010 Standard Volume&echo - Microsoft Office 2010 Professional Plus Volume&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14")&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript ://nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /setprt1688 >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkey8R6BM >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkeyH3GVB >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inpkeyV7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inpkeyVYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB >nul&set i=1
server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript ://nologo ospp.vbs /sethst%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript ://nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog MSGuides.com&echo.&echo #How it works bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.
halt
pause >nul

Hoặc các bạn có thể download file mình đã tạo sẵn tại đây

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Xong chạy file (ActOffice2010.cmd) với quyền admin (click phải chuột chọn Run as administrator)

Và chờ báo Product  Activation Successful như hình dưới đây là được

active office 2010 free

2 Active office 2010 Retail

Việc active office phiên bản retail khác với office volume license, để active các bạn thực hiện như dưới đây

Cách này hỗ trợ mọi phiên bản office 2010 kể cả retail và volume license

Đầu tiên các bạn cần tải thư viện mở rộng của office volume edition, trong đây mình đã tạo sẵn file kích hoạt kết nối đến KSM server.

Download additional library extracted from installation folder of Office Volume

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

sau khi tải về các bạn chạy giải nén ra

các bạn sẽ thấy 1 file ActiveOffice2010.cmd và một thư mục MSGuides.com_Office2010

library office2010

Ok tiếp theo các bạn chạy file (ActiveOffice2010.cmd) với quyền admin (click phải chuột chọn Run as administrator)

Và chờ báo Product  Activation Successful như hình là được

Cách này có lằng nhằng hơn cách trên, nếu muốn đơn giải hãy sử dụng office 2010 volume license, các bạn có thể tải về phần mềm microsoft office mọi phiên bản tại đây, các phiên bản mình cung cấp đều là bản volume edition nên việc active qua KMS server sẽ đơn giải hơn

Phương pháp 2 chạy lệnh CMD

Với phương pháp này thì các bạn không có kinh nghiệm chạy lệnh cmd thì sẽ hơi khó khăn, nhưng nó không bị báo file virus

1 Active office 2010 Volume edition

Yêu cầu máy tính có kết nối internet

Mở CMD lên với quyền admin ( run as administrator) và chạy các lệnh sau

Copy từng dòng paste vào và enter

cscript %folder%\ospp.vbs /inpkeyVYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
cscript %folder%\ospp.vbs /sethstkms8.msguides.com
cscript %folder%\ospp.vbs /setprt1688
cscript %folder%\ospp.vbs /act

Nếu xuất hiện dòng thông báo Product Activation Successful là ok

2 Active office 2010 Retail

Bạn cần tải thư viện hỗ trợ dưới đây về vì đây là bản cá nhân không hỗ trợ KMS server

Download additional library extracted from installation folder of Office Volume

Download

Giải nén và copy vào ổ đĩa C

Mở CMD lên với quyền admin ( run as administrator) và chạy các lệnh sau

Copy từng dòng paste vào và enter

cd /d c\library
for /f %x in ('dir /b *') do cscript %folder%\ospp.vbs /inslic%x

Tiếp theo chạy các lệnh sau Copy từng dòng paste vào và enter

cscript %folder%\ospp.vbs /inpkeyVYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
cscript %folder%\ospp.vbs /sethstkms8.msguides.com
cscript %folder%\ospp.vbs /setprt1688
cscript %folder%\ospp.vbs /act

Cách gia hạn giấy phép Office 2010

Theo mặc định, giấy phép KMS được gia hạn tự động cứ sau 7 ngày nhưng trong một số trường hợp, quy trình này có thể bị kẹt. Vì vậy, bạn cần phải gia hạn giấy phép thủ công. Để thực hiện gia hạn thủ công các bạn làm theo các hướng dẫn trong bài sau

Hướng dẫn gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm office thủ công.

Ok như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách active microsoft office 2010 miễn phí. Nếu có gì thắc mắc cần hỗ trợ hãy để lại comment

Bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách active microsoft office 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information