Hướng dẫn kích hoạt autodesk 2010 đến 2017

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và active free các phần mềm của autodesk như 3ds max, AutoCAD, Revit, Maya, Inventor, v.v..

Cài đặt phần mềm autodesk với bộ key sau

  • serial number 666-69696969
  • Product key tuỳ phần mềm và phiên bản xem lúc tải phần mềm

Sau khi cài đặt thành công phần mềm của hãng autodesk các bạn thoát phần mềm không chạy lên

Tắt kết nối internet để tiến hành active theo hướng dẫn dưới đây

Hướng dẫn active phần mềm autodesk 2010 – 2017

Việc cài đặt và active các phần mềm của autodesk từ 2010 đến 2017 là hoàn toàn giống nhau, nên mình chỉ làm một bài hướng dẫn chung cho tất cả

Trong bài hướng dẫn này mình sẽ tiến hành active autodesk maya 2014, các phần mềm khác của autodesk như autocad, Revit, Maya, inventor,v.v..  các bạn thực hiện tương tự.

Đầu tiên các bạn cần tải về tool x-force active free phần mềm autodesk

Tài trợ

VIB

Download keygen active autodesk 2010 đến autodesk 2019 

Download     Link dự phòng

pass giải nén vietcomputer

Lứu ý phần mềm autodesk phiên bản năm nào thì dùng tool x-force năm tương ứng, ví dụ autocad 2015 thì dùng x-force 2015, và sử dụng đúng phiên bản cài đặt 32bit hay 64bit

Lưu ý quan trọng

  • Cài đặt phần mềm xong đóng lại mà không chạy lên
  • Tắt hết các chương trình antivirus
  • Tắt kết nối internet

– Chạy file keygen với quyền admin( Click chuột phải keygen chọn  run as administrator)

– Mở phần mềm autodesk maya 2014 lên và chọn active

Hướng dẫn kích hoạt autodesk

– Copy request code trên phần mềm autodesk maya vào ô request trong màn hình keygen x-force

Hướng dẫn kích hoạt autodesk

– Trên màn hình X-force Nhấn vào Generate và copy code ở dòng activation vào I have an activation code… ở phần mềm autodesk

Xong Nhấn Patch trên phần mềm keygen x-force

=> báo successful => chọn Ok

Hướng dẫn kích hoạt autodesk

Hướng dẫn kích hoạt autodesk

– Sau khi báo successful các bạn OK, Nhấn next ở phần mềm autodesk

– Báo active thành công các bạn chọn Finish

Hướng dẫn kích hoạt autodesk

Ok vậy là xong

Lưu ý nếu active bị lỗi các bạn thực hiện như sau

Đóng hoàn toàn phần mềm autodesk

Vào  đường dẫn sau C/ProgramData/

Xoá hoàn toàn thư mục FLEXnet

Mở lại phần mềm autodesk, nó sẽ yêu cầu chúng ta active lại, các bạn thực hiện lại như trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information