Phần mềm MasterCAM x5

Phần mềm MasterCAM x5 active free

masterCAM x5

Mastercam là 1 ứng dụng CAD/CAM sử dụng để thiết kế, lập tình gia công và đặc biệt là mô phỏng gia công chi tiết cơ khí trên máy CNC

MasterCam x5 có thể thiết kế 2D trực tiếp sau đó xây dựng model 3D và từ đó lập chương trình gia công hiệu quả, tối ưu. Về điểm mạnh của MasterCam được đánh giá về mảng lập trình gia công cả 2D và 3D, với chất lượng tốt và thời gian lập trình nhanh và gia công chi tiết nhanh.

MasterCAM x5 là phiên bản gọn nhẹ, phù hợp với các máy tính cấu hình không cao để chúng ta sử dụng, ngoài ra các bạn có thể tải phần mềm masterCAM 2019 mới nhất tại đây Download masterCAM 2019

Download masterCAM x5 active free

Download masterCAM x5 active free

Download mastercam x5, download mastercam x5 active free, tải phần mềm mastercam x5 active free, mastercam x5 active free, download mastercam x5, key mastercam x5, mastercam x5 32bit, mastercam x5 64bit

Tài trợ

VIB

Download mastercam x5 32_64bit

Link google Download

Link secufiles part 1Part 2

pass giải nén 123

Hướng dẫn cài đặt và active free masterCAM x5

ATTENTION!
If you already have USB-Emulator for MC X4 (HASP or NetHASP) installed you can skip steps 1) – 5) and need only to run “mastercam_X5_crk.exe”

1) Unpack a folders “USB-Emul_Win32” and “remove_old_emuls” to your computer

2) Run “remove_old_emuls\delete_old_emuls.bat” to CLEAR a Windows Registry from “blacklisted” Emulators

3) Run “mcamX4_MU3-dealer-nethasp.reg” or “mcamX4_MU3-industrial-nethasp.reg” (dealer dump has got extended functionality!) if you want to install Mastercam X5 with NetHASP SIM type.
or
run “mcamX4_MU3-dealer_hasp.reg” if you want to install Mastercam X5 with HASP SIM type.

4) Run “install.bat” to install USB-Emulator

5) Install MC X5 as HASP or NetHASP SIM type.

6) Copy Mastercam.exe from active free to <Mastercam X5 progdir> and replace original one

7) Enjoy

Bản cài đặt 64bit thực hiên tương tự

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Close Menu
Do Not Sell My Personal Information