Phần mềm MAXQDA Analytics Pro 2020 Release 20.0.2 x64

MAXQDA Analytics Pro 2020

What is MAXQDA?

MAXQDA là gói phần mềm hàng đầu thế giới dành cho nghiên cứu phương pháp định tính và hỗn hợp và là phần mềm QDA hàng đầu duy nhất cung cấp các tính năng giống hệt nhau trên Windows và Mac. Đây là một trong những chương trình toàn diện nhất trong lĩnh vực này và được sử dụng bởi hàng ngàn nhà nghiên cứu tại hơn 150 quốc gia trên thế giới.

Sử dụng MAXQDA cho bất kỳ loại nghiên cứu định tính nào – bao gồm nhưng không giới hạn ở lý thuyết có căn cứ, đánh giá tài liệu, nghiên cứu thị trường khám phá, phân tích văn bản định tính và phương pháp tiếp cận hỗn hợp.

MAXQDA Analytics Pro equips you with a large range of tools for statistical analysis. Seamlessly quantify your qualitative data and enrich your analysis with evidence and plausibility. Statistically analyze your qualitative data in MAXQDA or import and connect your data with data sets in the Excel or SPSS format.

Download MAXQDA Analytics Pro 2020 full

Tải phần mềm MAXQDA Analytics Pro 2020 miễn phí, download MAXQDA Analytics Pro 2020

price of MAXQDA Analytics Pro 2020  is 65 usd

payment via paypal

contact

Email [email protected]

FB Page https://www.facebook.com/thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt MAXQDA Analytics Pro 2020

Xem file readme đính kèm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information