Download midas nGen 2020

midas nGen 2020

Midas nGen là phần mềm chuyên về quy trình tổng thể của các hoạt động kỹ thuật xây dựng. Bạn sẽ có thể sử dụng mô hình 3D và các hoạt động mô phỏng cho các dự án xây dựng của mình với phần mềm mạnh mẽ và hiệu quả này.

Với sản phẩm này, bạn cũng sẽ có thể phân tích mô hình của bạn. Mặt khác, bạn có thể kết hợp các thiết kế và bản vẽ hai chiều của mình, cùng với mô hình 3D với phần mềm này để đạt được một giải pháp toàn diện trong quy trình xây dựng của bạn

phần mềm midas nGen sử dụng các tính năng tự động và tối ưu hóa, bản vẽ kết cấu toàn diện, báo cáo tính toán kết cấu và hiểu biết sâu rộng về các kỹ sư xây dựng giúp các kỹ sư xây dựng dành thời gian để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và hiệu quả.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của sản phẩm này là độ chính xác cao. Với sự trợ giúp của phần mềm này, bạn sẽ có thể mô phỏng và mô hình hai chiều và 3D với tất cả các chi tiết bạn có. Bằng cách này, bạn sẽ nhận được một kết quả tốt hơn nhiều trong phân tích của bạn. Ngoài ra, sử dụng cơ chế đơn giản và nhanh chóng này cho mô hình hóa dựa trên CAD giúp xây dựng các mô hình bạn muốn dễ dàng và nhanh chóng

Features of midas nGen software

  • Benefit from a very dynamic and convenient interface that will simplify working conditions
  • 2D and 3D simulation and modeling for your building structures
  • Advanced and very detailed analysis of your models and simulations
  • Provide comprehensive solutions to your modeling process with automated structural layout
  • Ability to automatically generate members used in your 2D designs
  • Benefit from high precision operation with the help of details in the modeling you are considering
  • Automatic mesh production is provided by members
  • Providing optimal design mechanism to achieve the best performance
  • And…

Download midas nGen 2020  + Drawing

tải phần mềm midas nGen 2020 miễn phí, download midas nGen 2020 , midas nGen 2020 full free, key active midas nGen 2020 , cài đặt midas nGen 2020 , license midas nGen 2020 free, hướng dẫn sử dụng midas nGen 2020 , midas nGen 2020

midas nGen 2020 + Drawing
midas nGen 2020 + Drawing

Download midas nGen 2020 + Drawing

midas nGen 2020 v1.1 full crack  giá 60 Euro

Price of midas nGen 2020 v1.1 is 60 Euro

Payment via paypal

Liên hệ (contact)

Email  [email protected]

FB Page https://www.facebook.com/thuthuatphanmem.top

Cài đặt midas nGen 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information