Download midas nGen 2020

midas nGen 2020

Midas nGen là phần mềm chuyên về quy trình tổng thể của các hoạt động kỹ thuật xây dựng. Bạn sẽ có thể sử dụng mô hình 3D và các hoạt động mô phỏng cho các dự án xây dựng của mình với phần mềm mạnh mẽ và hiệu quả này.

Với sản phẩm này, bạn cũng sẽ có thể phân tích mô hình của bạn. Mặt khác, bạn có thể kết hợp các thiết kế và bản vẽ hai chiều của mình, cùng với mô hình 3D với phần mềm này để đạt được một giải pháp toàn diện trong quy trình xây dựng của bạn

phần mềm midas nGen sử dụng các tính năng tự động và tối ưu hóa, bản vẽ kết cấu toàn diện, báo cáo tính toán kết cấu và hiểu biết sâu rộng về các kỹ sư xây dựng giúp các kỹ sư xây dựng dành thời gian để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và hiệu quả.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của sản phẩm này là độ chính xác cao. Với sự trợ giúp của phần mềm này, bạn sẽ có thể mô phỏng và mô hình hai chiều và 3D với tất cả các chi tiết bạn có. Bằng cách này, bạn sẽ nhận được một kết quả tốt hơn nhiều trong phân tích của bạn. Ngoài ra, sử dụng cơ chế đơn giản và nhanh chóng này cho mô hình hóa dựa trên CAD giúp xây dựng các mô hình bạn muốn dễ dàng và nhanh chóng

Features of midas nGen software

  • Benefit from a very dynamic and convenient interface that will simplify working conditions
  • 2D and 3D simulation and modeling for your building structures
  • Advanced and very detailed analysis of your models and simulations
  • Provide comprehensive solutions to your modeling process with automated structural layout
  • Ability to automatically generate members used in your 2D designs
  • Benefit from high precision operation with the help of details in the modeling you are considering
  • Automatic mesh production is provided by members
  • Providing optimal design mechanism to achieve the best performance
  • And…

Download midas nGen 2020  + Drawing

Download midas nGen 2020 + Drawing x64 full crack

The price of v2.2 is 99 euro

The price of v2.1 is 60 euro

The price of v1.2 is 40 euro

contact

Email  [email protected]

FB Page https://www.facebook.com/thuthuatphanmem.top

Cài đặt midas nGen 2020

midas nGen 2020 + Drawing
midas nGen 2020 + Drawing

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn