OmniPlan pro – Phần mềm quản lý dự án cho MacOS

OmniPlan Pro

Như chúng ta đã biết microsoft project là phần mềm quản lý dự án cực kỳ nồi tiếng, nhưng đáng tiếc microsoft lại không hỗ trợ nền tảng macOS. Tuy nhiên vẫn có những phần mềm quản lý dự án khác dành cho mac như OmniPlan Pro, một phần mềm quản lý dự án cực kỳ mạnh mẽ trên nền tảng MacOS

Với OmniPlan bạn cũng có thể quản lý công việc, phân công và thời gian một cách hiệu quả. Và đặc biệt là OmniPlan có thể đọc được các file của MS Project (*.mpp)

Các tính năng chính của OmniPlan pro

– Khởi tạo và quản lý các dự án kinh doanh, kế hoạch công việc
– Diễn giải chi tiết các quy trình thực hiện
– Phân bổ, sắp xếp các công việc phù hợp, hiệu quả cao
– Quản lý ngân sách dự án
– Chức năng lọc công việc mạnh mẽ

Download OmniPlan pro

Tải phần mềm OmniPlan pro, download OmniPlan pro 3.10, OmniPlan pro 3.14.4

Tài trợ

VIB

Download OmniPlan pro 3.14.4

Download

install OmniPlan pro 3.14.4

see the readme file

xem trong file tải về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information