Phần mềm 3DS Max 2010 full free

Phần mềm 3ds max 2010 full active free

Autodesk 3ds Max 2010

Phần mềm Autodesk 3ds Max là một ứng dụng đồ họa 3D khá mạnh, tích hợp các mô hình 3 chiều, hoạt cảnh, và tạo cảnh 3D (rendering). Môi trường dễ học của nó cho phép các nghệ sĩ nhanh chóng tạo dựng một cách nhanh chóng các sản phẩm.

Phần mềm 3ds max 2010 active free

3Ds Max thường được sử dụng để tạo phim và các đoạn video nghệ thuật, phát triển game, thiết kế sản phẩm đa phương tiện multimedia, thiết kế một cách trực quan chuyên nghiệp.

3ds Max 2010 bao gồm tập hợp các công cụ sau

– Modeling and Texturing (Mô hình và kết cấu)
– Animation (Hoạt cảnh)
– Visual Effects (Các hiệu ứng ảo)
– Rendering (Tạo ảnh)
– Hair and Fur (Tóc và Lông)
– Cloth (Quần áo)
– Asset Management and Collaboration (Quản lý các thành phần khung cảnh và khả năng cộng tác)
và một vài công cụ bổ xung cho các phiên bản trước đó.
– 3ds Max API/SDK and MAXScripts (Môđul phát triển ứng dụng với 3ds Max API/SDK và ngông ngữ MAXScripts)
– Tutorials and Documentation 

Download 3Ds max 2010 active free

Link tải phần mềm 3ds max 2010 full active free bao gồm phiên bản 3ds max 2010 32bit và 3ds max 2010 64bit, download 3ds max 2010 full active free, phần mềm 3ds max 2010 full active free, tải phần mềm 3ds max 2010, download 3ds max 2010 active free, download autodesk 3ds max 2010, x force 3ds max 2010

Tài trợ

VIB

Download autodesk 3ds max 2010

Link mshare       Link fshare

File x-force active 3ds max 2010

Download     link dự phòng

pass giải nén vietcomputer

Hướng dẫn cài đặt 3ds max 2010

Tiến hành cài đặt phần mềm 3ds max 2010 với bộ key sau

  • serial number 666-696969696
  • product key 128B1

Để active free phần mềm 3ds max 2010 các bạn xem hướng dẫn tại đây

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Close Menu
Do Not Sell My Personal Information