Phần mềm ANSYS Fluent 6.3.26 active free

ANSYS Fluent 6.

ANSYS FLUENT – phần mềm mô hình hóa dòng chảy.

ANSYS FLUENT là một phần mềm với những khả năng mô hình hóa một cách rộng rãi các đặc tính vật lý cho mô hình dòng chảy chất lưu, rối, trao đổi nhiệt và phản ứng được áp dụng trong công nghiệp.

Các mô hình đặc biệt giúp cho phần mềm có khả năng mô hình hóa buồng cháy động cơ cylinder, khí động học sự truyền âm, máy cánh và các hệ thống đa pha nhằm phục vụ cho việc mở rộng khả năng của phần mềm.

Phần mềm ANSYS FLUENT có khả năng mô hình hóa các mô hình vật lý cần thiết cho các mô hình dòng chảy, rối, truyền nhiệt, và phản ứng từ dòng chảy qua cánh máy bay đến sự cháy trong 1 lò lửa, từ các cột bọt khí đến các đệm dầu, từ dòng chảy của các mạch máu cho đến việc chế tạo các vật liệu bán dẫn và từ thiết kế các căn phòng sạch cho đến các thiết bị xử lí nước thải

Download ANSYS Fluent 6.3 active free

ANSYS Fluent 6, download ANSYS Fluent 6 active free, tải phần mềm ANSYS Fluent 6.3 active free, ANSYS Fluent 6.3 active free, key ANSYS Fluent 6, ANSYS Fluent 6 32bit, ANSYS Fluent 6 64bit

Tài trợ

VIB

Download ANSYS Fluent 6.3.26 32bit

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt ANSYS Fluent 6.3

Cài đặt phần mềm ANSYS Fluent 6.3

Copy file license.dat vào thư mục license trong thư mục cài đặt ANSYS Fluent 6.3

C\Fluent.Inc\license\

Done

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information