Download ConceptDraw OFFICE 6.0.0.0 windows \ 7.0.0.1 macos

ConceptDraw OFFICE

ConceptDraw OFFICE v6 là bộ phần mềm mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp thuộc mọi loại, nhưng cũng được thiết kế toàn diện cho mọi nhiệm vụ kinh doanh mà bạn đang làm. Nó bao gồm ba sản phẩm phần mềm được tích hợp bởi công nghệ trao đổi dữ liệu độc đáo. Bộ phần mềm kết hợp sơ đồ kinh doanh, sơ đồ tư duy và phần mềm quản lý dự án.

ConceptDraw OFFICE v6 rất cần thiết để cung cấp các phiên động não, tạo sơ đồ, sơ đồ, sơ đồ tư duy, kế hoạch dự án, bảng điều khiển, thuyết trình và nhiều hình ảnh kinh doanh khác.

ConceptDraw VĂN PHÒNG v6 chứa ba sản phẩm tích hợp hỗ trợ trong mọi hoạt động quản lý kinh doanh:

  • DIAGRAM v13 – giải pháp đồ họa chất lượng chuyên nghiệp đủ loại cho tất cả các doanh nghiệp
  • MINDMAP v11 – rất cần thiết cho hoạch định chiến lược, kiến thức và quản lý nhóm
  • PROJECT v10 – cung cấp một cách tiếp cận chuyên nghiệp để quản lý danh mục và dự án

Download ConceptDraw OFFICE 6.0.0.0 windows \ 7.0.0.1 macos

Tải phần mềm ConceptDraw OFFICE 6 miễn phí, download ConceptDraw OFFICE 7 macOS

Create your Web Presence with Namecheap

Download ConceptDraw OFFICE 6.0.0.0 windows \ 7.0.0.1 macos

ConceptDraw Office 6.0.0.0 x64

ConceptDraw OFFICE 7.0.0.1 macos

ConceptDraw Office 4.0.10 MacOSX

pass unrar: 2020

Nếu mật khẩu sai, hãy thử mật khẩu sau: thuthuat-phanmem.top

If the password is wrong, try the following password: thuthuat-phanmem.top

install ConceptDraw OFFICE 6

see the readme file

tùy phiên bản, xem hướng dẫn trong file readme

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn