Phần mềm EndNote X9.3 kèm key active

EndNote X9

EndNote is the industry standard software tool for publishing and managing bibliographies, citations and references on the Windows and Macintosh desktop

With EndNote X9, you can leave behind the tedious work of formatting bibliographies, finding full text, and searching for references

EndNote là gói phần mềm quản lý tham chiếu thương mại, được sử dụng để quản lý thư mục và tài liệu tham khảo khi viết bài luận và bài viết. Nó được sản xuất bởi Clarivate Analytics

Với EndNote X9, bạn có thể bỏ lại công việc tẻ nhạt là định dạng thư mục, tìm văn bản đầy đủ và tìm kiếm tài liệu tham khảo.

Download EndNote X9 for windows / macOS

Tải phần mềm EndNote X9 miễn phí, download EndNote X9, EndNote X9 for macos, EndNote X9 crack, EndNote X9 full crack

Tài trợ

VIB

Download EndNote X9.3.3 Build 13966 window

Download

Download  EndNote X8 for windows

Download

Download EndNote X9.3.3 MacOS

Download

pass unrar: 2020

install EndNote X9

view the readme file

Cài đặt phần mềm

Block app bằng firewall (dùng windows firewall hoặc Folder Firewall Blocker)

mở phần mềm active với key đính kèm

Hướng dẫn block ứng dụng kết nối enternet bằng Folder Firewall Blocker

đối với macOS các bạn có thể sử dụng ứng dụng Little Snitch tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information