Phần mềm EndNote X9 for windows / macOS

EndNote X9

EndNote là gói phần mềm quản lý tham chiếu thương mại, được sử dụng để quản lý thư mục và tài liệu tham khảo khi viết bài luận và bài viết. Nó được sản xuất bởi Clarivate Analytics

Với EndNote X9, bạn có thể bỏ lại công việc tẻ nhạt là định dạng thư mục, tìm văn bản đầy đủ và tìm kiếm tài liệu tham khảo.

cài đặt EndNote X9
EndNote X9

Download EndNote X9 for windows / macOS

Tải phần mềm EndNote X9 miễn phí, download EndNote X9, hướng dẫn sử dụng EndNote X9, cài đặt EndNote X9, key active EndNote X9, EndNote X9

Create your Web Presence with Namecheap

Download EndNote X9.3.3 for windows / macOS

Download

pass giải nén: 2020 or thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt EndNote X9

Cài đặt phần mềm

Block app bằng firewall

mở phần mềm active với key đính kèm

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn