Phần mềm EximiousSoft Logo Designer Pro 3.68

EximiousSoft Logo Designer pro

EximiousSoft Logo Designer là ứng dụng mạnh mẽ và dễ sử dụng giúp người dùng nhanh chóng tạo các logo đẹp . Bạn có thể tạo ra bất kỳ hình dạng đồ họa bằng các công cụ vẽ hoàn toàn dựa trên vector. Với Hơn 200 mẫu logo, biểu tượng và hơn 5000 phong cách thiết kế sẵn bạn có thể thoải mái lựa chọn phù hợp với mục đích của bạn.

EximiousSoft Logo Designer Pro Build impressive logos with professional graphics editing tools for business.

The program helps you to create professional while almost any type of website graphics or business graphics for high resolution printing. It is bundled with over 540+ supreme quality logo templates and 5000+ vector graphics symbols gives you inspiration for logo design. You can easily modify templates by changing texts, colors and shapes or applying filters and effects. You do not need to have any prior expertise in designing for using logo design software

Features of EximiousSoft Logo Designer Pro

 • Vector Logo Templates & Cliparts
 • High Quality Logo Templates & Cliparts
 • Importing & Exporting via Vector
 • Importing & Exporting
 • 5000+ Vector Logo Shapes Library
 • Pre-designed 5000+ Logo Shapes Library
 • Render Logo with Filters
 • Render Logo with Effects
 • Node tool for Visual Editing Paths
 • Edit Path Visually & Freely
 • Put Text on Curves
 • 30+ preseted distorted style for texts
 • Smart Layout and Arrangement
 • Layout and Organization

Download EximiousSoft Logo Designer Pro 3.68

phần mềm EximiousSoft Logo Designer Pro 3.68, download EximiousSoft Logo Designer Pro 3.68

Create your Web Presence with Namecheap

EximiousSoft Logo Designer Pro 3.68 + portable

Download

pass unrar: 2020

install eximiousSoft Logo Designer Pro 3

view the readme file

Cài đặt phần mềm

Copy file patch vào thư mục cài đặt

Chạy file patch để active

xong

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn