Download iSpring Suite 9.7.10 Build 7386 free

 iSpring Suite 9

iSpring Suite là bộ công cụ soạn bài giảng, giáo án điện tử (e-learning) dựa trên PowerPoint được sản xuất bởi iSpring Solutions, cho phép người dùng tạo các khóa học trực tuyến dựa trên slide, câu hỏi, hộp thoại mô phỏng tình huống, screencasts, bài giảng video và các tài liệu học tập tương tác khác.

Các bài giảng, giáo án đầu ra được xuất bản trong HTML5. Các khóa học trực tuyến do iSpring tạo ra tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý học tập LMS (Learning Management System) sau: SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, xAPI (Tin Can) và cmi5

Download iSpring Suite 9.7.10

Tài trợ

VIB

Download iSpring Suite 9.7.10

Download

pass unrar: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install iSpring Suite 9

view the readme file

Tắt hết các phần mềm diệt virus

Đã cài đặt powerpoint trong microsoft office

– cài đặt phần mềm theo mặc định, xong đóng lại

– Chạy file patch với quyền admin( run as administrator)

click vào biểu tượng cái đầu và chờ 1 tý

Ok xong

https://youtu.be/FRU084Qvaso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information