Phần mềm MasterCAM x6 active free

masterCAM x6

Mastercam là phần mềm CAD/CAM sử dụng để thiết kế, lập tình gia công và đặc biệt là mô phỏng gia công chi tiết cơ khí trên máy CNC. MasterCam có thể thiết kế 2D trực tiếp sau đó xây dựng model 3D và từ đó lập chương trình gia công hiệu quả, tối ưu.

Về điểm mạnh của MasterCam được đánh giá về mảng lập trình gia công cả 2D và 3D, với chất lượng tốt và thời gian lập trình nhanh và gia công chi tiết nhanh.

MasterCAM x6 là phiên bản gọn nhẹ, phù hợp với các máy tính cấu hình không cao để chúng ta sử dụng, ngoài ra các bạn có thể tải phần mềm masterCAM 2020 mới nhất tại đây Download masterCAM 2020

Phần mềm MasterCAM x6 active free

mastercam x6 system requirements

You will need Adobe® Reader® 6.0 (minimum) to display the PDF documentation.
  • Processor. 2.5 GHz Intel Pentium 4 (or equivalent) minimum. …
  • Operating System. Windows XP, Windows Vista® (Business or Ultimate), or Windows 7 (Professional or Ultimate) including the latest service packs and recommended updates.
  • Memory. 2 GB minimum.

Download masterCAM x6 full

tải phần mềm mastercam x6 active free, Download mastercam x6 active free,  key mastercam x6, mastercam x6 32bit, mastercam x6 64bit, hướng dẫn cài đặt và active free mastercam x6 miễn phí

Create your Web Presence with Namecheap

Download mastercam x6 32bit

Download     link dự phòng

Download mastercam x6 64bit

Download      link dự phòng

File active  mastercam x6

 Download    link dự phòng

password 123 hoặc thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt masterCAM x6

ATTENTION!
If you already have USB-Emulator for MC X4-X5 (HASP or NetHASP) installed you can skip steps 1) – 5) and need only to run “mastercam_X6_crk.exe”

1) Unpack a folders “USB-Emul_Win32” and “remove_old_emuls” to your computer

2) Run “remove_old_emuls\delete_old_emuls.bat” to CLEAR a Windows Registry from “blacklisted” Emulators

3) Run “mcamX4_MU3-dealer-nethasp.reg” or “mcamX4_MU3-industrial-nethasp.reg” (dealer dump has got extended functionality!) if you want to install Mastercam X6 with NetHASP SIM type.
or
run “mcamX4_MU3-dealer_hasp.reg” if you want to install Mastercam X6 with HASP SIM type.

4) Run “install.bat” to install USB-Emulator

5) Install MC X6 as HASP or NetHASP SIM type.

6) Copy Mastercam.exe from active free to <install_dir> and replace original one

7) Enjoy

Bản cài đặt 64bit thực hiên tương tự

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn