Download Bentley RAM Concept CONNECT Edition v7 07.00.00.12 (CL)

Download Bentley RAM Concept CONNECT Edition v7 CL

Bentley RAM Concept CONNECT Edition

RAM Concept – Phân tích và thiết kế kết cấu dạng tấm

RAM Concept là một ứng dụng phần mềm để phân tích kết cấu và thiết kế các sàn, thảm và bè bê tông dự ứng lực. RAM Concept chứa một bộ tính năng tiên tiến cho phép thiết kế nhiều hệ thống sàn khác nhau bao gồm hệ thống dự ứng lực, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép, sàn nâng và nền móng / bè, tấm một chiều, tấm hai chiều, dầm và hệ thống dầm.

RAM Concept cho phép kỹ sư thiết kế các tấm bê tông dự ứng lực và cốt thép bằng cách sử dụng mô hình phần tử hữu hạn của toàn bộ tấm. RAM Concept có thể dự đoán hành vi đàn hồi của tấm chính xác hơn nhiều so với mô hình khung. Ngoài ra, phương pháp phần tử hữu hạn đảm bảo rằng phân tích thỏa mãn tất cả trạng thái cân bằng.

Download RAM Concept CONNECT Edition v7

Tải phần mềm RAM Concept CONNECT Edition v7 miễn phí, download RAM Concept CONNECT Edition v7, hướng dẫn sử dụng RAM Concept CONNECT Edition v7, cài đặt RAM Concept CONNECT Edition v7, key RAM Concept CONNECT Edition v7, license RAM Concept CONNECT Edition v7 free, RAM Concept CONNECT Edition v7

Tài trợ

VIB

Download RAM Concept CONNECT Edition v7 (CL) 07.00.00.12 x64

Download license RAM Concept_CONNECT Edition v7

Download RAM Concept CONNECT Edition v6 Update 5 v06.05.00.26 x64

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Cài đặt RAM Concept CONNECT Edition v7

Xem file readme đính kèm

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Close Menu
Do Not Sell My Personal Information