Download Snagit 2013 kèm key active miễn phí

Download Snagit 2013 kèm key active miễn phí

TechSmith Snagit 2013

Snagit là một trong những phần mềm không thể thiếu đối với người dùng thường chụp lại màn hình máy tính với nhiều yêu cầu phức tạp.

với Snagit 2013, người dùng có nhiều tùy chọn hơn như chọn vùng để chụp với hình dạng bất kì, chụp từng cửa sổ đang mở … và sau đó là chỉnh sửa ảnh với các công cụ có sẵn rồi lưu lại thành tập tin jpg, png,…

Hiện tại techsmith đã ra mắt phiên bản Snagit 2019, các bạn có thể tải miễn phí tại đây Download snagit 2019

Download Snagit 2013 key active miễn phí

Download Snagit 2013 active miễn phí

Dowload techsmith snagit 2013 full key active, phần mềm snagit 2013 miễn phí key active, download snagit 2013 + key, key snagit 2013, key active snagit 2013, snagit 2013 active free, techsmith snagit 2013 portable, snagit 2013 portable

Tài trợ

VIB

Dowload techsmith snagit 2013

Link google Download

Link Mshare Download

Hướng dẫn cài đặt và active free Snagit 2013

Cài đặt phần mềm snagit 2013 và sử dụng key đính kèm để active

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Close Menu
Do Not Sell My Personal Information