Siemens Solid Edge ST8 free download (include Standard Parts)

Siemens Solid Edge ST8

Solid Edge là một phần mềm CAD 3D, tính năng tham số và phần mềm mô hình hóa công nghệ đồng bộ. Nó chạy trên Microsoft Windows và cung cấp mô hình hóa vững chắc, mô hình lắp ráp và chức năng xem hình chính tả 2D cho các nhà thiết kế cơ khí.

Các bạn có thể tải về phần mềm Siemens Solid Edge ST8 miễn phí tại đây
[related_posts_by_tax]

Download Siemens Solid Edge ST8

phần mềm Siemens Solid Edge ST8, download Siemens Solid Edge ST8, hướng dẫn cài đặt Solid Edge ST8, key Solid Edge ST8, license Solid Edge ST8

Tài trợ

VIB

Download Siemens Solid Edge ST8 + Standard Parts

Part 1   –   Part 2   –   Part 3

Part 1   –   Part 2   –   Part 3 (link dự phòng)

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Cài đặt Siemens Solid Edge ST8

Xem file readme đính kèm

1. Install Solid Edge ST8

2. Copy folder “Program” to <Solid Edge ST8 progdir> (by default C\Program Files\Solid Edge ST8\) and overwrite original one

3. At first ST8 start if asked for license select “I have a License File” and browse to “SElicense.dat” (C\Program Files\Solid Edge ST8\Program\SElicense.dat).

4. Enjoy )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information