Phần mềm IBM SPSS modeler 18 full free

Phần mềm IBM SPSS modeler 18 active free

IBM SPSS modeler 18

SPSS là phần mềm phân tích thống kê logic và phân tích dữ liệu theo lô hoặc không theo lô. SPSS cung cấp cho doanh nghiệp các báo cáo kinh doanh chính xác và khoa học, hiên tại IBM đã mua lại và đổi tên thành IBM SPSS Statistics. IBM SPSS Modeler là một sản phẩm bổ trợ bên canh phần mềm IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Modeler giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về nguồn dữ liệu với phần phân tích, dự báo chính xác. IBM SPSS Modeler là nền tảng phân tích dự báo và khoa học dữ liệu, phù hợp với mọi người dùng và doanh nghiệp.

Download IBM SPSS modeler 18 active free

Download IBM SPSS modeler 18 active free

Phần mềm IBM SPSS Modeler, active free, download SPSS Modeler 18 active free, tải phần mềm SPSS Modeler 18 active free, IBM SPSS Modeler 18 32bit, IBM SPSS Modeler 18 64bit, IBM SPSS Modeler 18 for mac, SPSS Modeler 18 dành cho macos

Download IBM SPSS Modeler 18 32bit

Download        link dự phòng

Download IBM SPSS Modeler 18 64bit

Download       link dự phòng

pass giải nén 123

Hướng dẫn cài đặt IBM SPSS modeler 18

Cài đặt phần mềm SPSS Modeler 18

Copy file “lservrc”  into <installed dir>\bin and overwrite Windows C\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\18.0\bin

Tắt kết nối internet

Mở phần mềm SPSS Modeler 18

Nhập code trong file readme.txt để active

Leave a Reply

Close Menu