Stellar Phoenix 4.1 – phục hồi file word, excel bị lỗi

Stellar Phoenix recovery

Stellar Phoenix Excel Repair là một lựa chọn chuyên nghiệp dành cho những ai đang có nhu cầu sửa chữa tập tin Excel bị hỏng và khôi phục lại mọi thứ từ bảng biểu, biểu đồ, bình luận, vv sang một file Excel trống mới.

Stellar Phoenix Excel Repair

Stellar Phoenix Word Repair tương tụ đây là công cụ để sửa lỗi file word giống như công cụ Stellar Phoenix Excel Repair

Stellar Phoenix Word Repair

Một vài khuyến cáo trước khi sử dụng

Bạn cần xem xét một vài yêu cầu trước khi sử dụng công cụ này để sửa chữa file Word, Excel.

  • Đóng tất cả tập tin trước khi khởi chạy ứng dụng.
  • Nếu bạn có công thức trong bảng tính Excel hay workbook, hãy cài đặt add-in “Analysis ToolPak”.

Download Stellar Phoenix 4.1 – sửa lỗi file word, excel

Link download Stellar Phoenix Word Repair 4.1 active free, link download Stellar Phoenix excel Repair 4.1 active free, Stellar Phoenix 4.1 active free, download Stellar Phoenix 4.1 active free, Stellar Phoenix Word Repair, Stellar Phoenix Word Repair

Tài trợ

VIB

Download Stellar Phoenix Excel Recovery 4.1

Download    link dự phòng

Download Stellar Phoenix word Recovery 4.1

Download    link dự phòng

Hướng dẫn cài đặt stellar phoenix

cài đặt phần mềm

copy file trong thư mục fix vào thư mục cài đặt và chạy nó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information