Download Tableau Desktop Pro 10 for windows / macos

Tableau Desktop 10

Tableau là giải pháp Business Intelligence và Phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp – công cụ giúp cho các nhà quản trị dễ dàng tìm hiểu, và khai khác dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định vận hành doanh nghiệp

Các tính năng chính của Tableau bao gồm

 • Hỗ trợ phân tích dữ liệu với Big Data.
 • Dễ dàng xây dựng các Business Dashboard
 • Khám phá dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp
 • Xây dựng các tài liệu về dữ liệu hoạt động (Data Stories)
 • Tính năng mô phỏng dữ liệu (Data visualization)
 • Phân tích dữ liệu của mạng xã hội
 • Xây dựng bản đồ
 • Hỗ trợ các thiết bị di động
 • Tích hợp với ngôn ngữ R
 • Phân tích khảo sát
 • Phân tích theo thời gian

Download Tableau Desktop Pro 10 full crack

Tableau Desktop Professional 10, tải phần mềm Tableau 10.5.3 active free, download Tableau Desktop Pro 10.5.3, Tableau 10 active free, key Tableau Desktop Pro 10, Tableau 10 for mac, Tableau Desktop 10 dành cho macos

Tài trợ

VIB

Download Tableau Desktop Pro 10.4.2 32bit

Download    link dự phòng

Download Tableau Desktop Pro 10.4.2 64bit

Download    link dự phòng

Download Tableau Desktop Pro 10.5.3 64bit

link dự phòng

Download Tableau Desktop Pro 10.5.2 64bit portable

link dự phòng

Download Tableau Desktop Pro 10.2.0 for macos

link dự phòng

pass giải nén: 123 hoặc thuthuatphanmem.top  hoặc thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và active free Tableau Desktop 10

1. Cài đặt phần mềm xong đóng lại

2. copy files trong thư mục active free vào thư mục cài đặt C\Program Files\Tableau\Tableau 10.5\bin

3. Done.

không update phần mềm

Phiên bản macos đã actived

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information