Autodesk Maya 2022 free download windows / macos

Download Autodesk Maya 2022 x64 Autodesk Maya 2022 what is new ? Autodesk has released Maya 2022, a major update to its 3D modelling and animation software, introducing “full USD integration” and adding support for key pipeline technologies like Python 3 and OCIO 2. There are also new features throughout Maya’s toolset, including a Sweep Mesh … Đọc tiếp

Golaem Crowd 7.3.9 for Maya 2016 – 2020

Download Golaem Crowd 7 for Maya 2016 – 2020 Golaem Crowd 7 for Maya Golaem Crowd là một plugin rất mạnh mẽ và hiệu quả đối với phần mềm Autodesk Maya. Bạn có thể sử dụng plugin này để mô phỏng và mô hình hóa các quần thể, dân số mục tiêu của mình một cách … Đọc tiếp

Download Vray 5.00.22 for Autodesk MAYA 2017-2020

Download Vray Next 5 for Autodesk MAYA 2017-2020 Vray Next 5 for maya The world’s most complete rendering software for animation and visual effects. For 3D artists who need a fast and flexible renderer, V-Ray is built for speed, and designed for production. No matter the project, V-Ray delivers when it matters most. V-Ray is … Đọc tiếp

Download Autodesk MAYA 2020.4 full / LT (windows \ macos)

Download Autodesk MAYA 2020 for windows and macos Autodesk MAYA 2020 Autodesk Maya, thường được gọi tắt là Maya, là một phần mềm đồ họa 3D chạy trên nền Windows, OS X và Linux, ban đầu thiết kế bởi Alias Systems Corporation và hiện tại đang được sở hữu và phát triển bởi Autodesk, Inc … Đọc tiếp

Phoenix FD v4.00.00 Maya 2015-2019 / v3.40.00 3ds Max 2015-2020

Download Phoenix FD v4.00.00 Maya / v3.40.00 3ds Max Phoenix FD 4 for MAYA Phoenix FD là một công cụ đầy mạnh mẽ giúp mô phỏng dòng chảy (fluid simulations). Nhằm đáp ứng nhu cầu của VFX cần mô phỏng các hiện tượng như lửa, khói, vụ nổ cũng như mô phỏng các dòng chất … Đọc tiếp