Download phần mềm BatchPatch v2019 full free

Download BatchPatch v2019 full free

Download phần mềm BatchPatch v2019 full free phần mềm BatchPatch BatchPatch là một tiện ích nhỏ được sử dụng để cài đặt các bản cập nhật Windows trên nhiều máy tính từ xa. Ngoài ra, BatchPatch được sử dụng để khởi động lại hoặc tắt máy chủ từ xa, ping, chạy các scripts tùy chỉnh, … Đọc tiếp