Teamviewer 12 – Reset ID teamview 12

Teamviewer 12 active free – Reset ID teamviewer 12

Teamviewer 12 active free

Teamviewer là phần mềm hỗ trợ từ xa qua mạng internet, hiện tại phần mềm teamviewer đã update phiên bản mới nhất teamviewer 14.

Tuy nhiên có một vấn đề xảy ra là phiên bản teamviewer 14 này không còn hỗ trợ kết nối tới các phiên bản thấp hơn như teamviewer 7, hay teamviewer 9 hoặc cũ hơn. Vì vậy chúng ta vẫn phải dùng các bản thấp hơn tương thích.

Teamviewer 12 active free - Reset ID teamviewer 12

Download teamviewer 12 active free miễn phí

Tải phần mềm teamviewer 12 miễn phí, download teamviewer 12 active free, active free teamviewer 12, key active teamview 12, reset id teamviewer 12

Tài trợ

VIB

Download teamviewer 12

Download    Link dự phòng

Tool reset ID teamviewer 12

Download    Link dự phòng

pass giải nén vietcomputer

Xem thêm

Hướng dẫn reset id teamviewer 12 khắc phục lỗi giới hạn miễn phí

Cài đặt teamviewer 12 xong đóng phần mềm lại

Giải nén và copy tool reset id teamviewer vào thư mục cài đặt teamviewer 12

  • Windows 32bit C\Program Files\TeamViewer
  • Windows 64bit C\Program Files (x86)\TeamViewer

Chạy tool reset id teamviewer 12 với quyền admin (run as administrator)

Chọn  Free => nhấn start

Chờ quá trình reset id teamviewer 12 thành công các bạn chọn END

OK vậy là xong. Sau một thời gian dùng thử hết hạn các bạn chạy lại tool như trên để reset ID mới cho teamviewer 12 nhé.

Xem video hướng dẫn

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Close Menu
Do Not Sell My Personal Information