Download Ultimate Retouch Panel 3.8.10 for Adobe Photoshop

Ultimate Retouch Panel

Ultimate Retouch Panel là một plugin mạnh mẽ cho các nhiếp ảnh gia và retouchers. Chứa hơn 15 loại chỉnh sửa nhanh và thủ công khác nhau và 200 chức năng khác cho Adobe Photoshop

Với Ultimate Retouch Panel giờ đây bạn sẽ dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian trong việc chỉnh sửa ảnh chân dung với nhiều công cụ và tính năng như làm mịn da, đánh khối và tạo các hiệu ứng cho ảnh

Download Ultimate Retouch Panel 3.8.10 for Adobe Photoshop

download Ultimate Retouch Panel 3.8, hướng dẫn cài đặt Ultimate Retouch Panel 3.8, key Ultimate Retouch Panel 3.8, Ultimate Retouch Panel 3.8 for mac, Ultimate Retouch Panel 3.8 dành cho macos

Tài trợ

VIB

Download Ultimate Retouch Panel 3.8.10

Download Ultimate Retouch Panel 3.7 for MacOS

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Cài đặt Ultimate Retouch Panel

Cài đặt phần mềm

If you get extension not properly signed at launch:

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/CSXS.9 (This can depend on your PS version, it could be CSXS.8 and CSXS.6.)

Apply “PlayerDebugMode” Value 1 and you’re done.

Left a regfile that is for Adobe CC 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information