AWS Certified Solutions Architect – Associate 2020

Ebook learning AWS-Certification
Ebook learning AWS-Certification

AWS Certified Solutions Architect

Trọn bộ video học chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect – Associate

Định dạng file video

Nội dùng chương trình học

  • Introduction
  • AWS – 10,000 Foot Overview
  • Identity Access Management & S3
  • EC2
  • Databases On AWS
  • Route53
  • VPCs
  • HA Architecture
  • Applications
  • Serverless

Download video AWS Certified Solutions Architect – Associate

Link download video

Part 1   –   Part 2   –   Part 3

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn