Windows 10 Digital Activation Program 1.3.9

Windows 10 Digital Activation

W10 Digital Activation Program là công cụ active windows 10 miễn phí một cách nhanh chóng đơn giải, không cần cài đặt chỉ cần chạy tool là có thể active windows 10 miễn phí một cách an toàn

W10 Digital Activation  được phát hành bởi Ratiborus, các bạn có thể tải về công cụ W10 Digital Activation Program 1.3.7 portable mới nhất tại đây

Create your Web Presence with Namecheap

Download Windows 10 Digital Activation Program 1.3.9

Download

pass unrar: 2020

Hướng dẫn crack windows 10 bằng  windows 10 Digital Activation 1.3.9

see the readme file

– Tắt hết các chương trình phần mềm diệt virus kể cả của windows

Sau khi tải về các bạn giải nén và chạy file W10DigitalActivation_exe_Extract.bat với quyền admin

chuột phải chọn run as administrator

chờ một tý, chương trình báo active thành công là xong

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn