Windows 10 Digital Activation Program 1.3.9

Windows 10 Digital Activation

W10 Digital Activation Program là công cụ active windows 10 miễn phí một cách nhanh chóng đơn giải, không cần cài đặt chỉ cần chạy tool là có thể active windows 10 miễn phí một cách an toàn

W10 Digital Activation  được phát hành bởi Ratiborus, các bạn có thể tải về công cụ W10 Digital Activation Program 1.3.7 portable mới nhất tại đây

Tài trợ

VIB

Download Windows 10 Digital Activation Program 1.3.9

Download

pass unrar: 2020

Hướng dẫn crack windows 10 bằng  windows 10 Digital Activation 1.3.9

see the readme file

– Tắt hết các chương trình phần mềm diệt virus kể cả của windows

Sau khi tải về các bạn giải nén và chạy file W10DigitalActivation_exe_Extract.bat với quyền admin

chuột phải chọn run as administrator

chờ một tý, chương trình báo active thành công là xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information