Phần mềm XYplorer PRO 21

XYplorer PRO

XYplorer là trình quản lý tệp cho Windows XP, Vista, 7, 8 và 10. XYplorer là trình quản lý tệp kết hợp kết hợp các tính năng được tìm thấy trong trình quản lý tệp điều hướng và chính thống.

Ngoài các thư mục kép, nó còn có cây tập tin và giao diện theo thẻ hỗ trợ kéo và thả giữa các tab và bảng

XYplorer is a file manager for Windows. It features tabbed browsing, a powerful file search, a versatile preview, a highly customizable interface, optional dual pane, and a large array of unique ways to efficiently automate frequently recurring tasks. It’s fast, light, and portable.

XYplorer is a portable file manager. It doesn’t require any installation, stores all configuration data in the application data folder, and running it doesn’t change your system or registry. Take it with you and start it from a USB stick. File management to go.

20.90.0700, released 06-Jul-2020
Windows 10, Server 2019, Server 2016, 8.1, 8, Server 2012, 7, Server 2008, Vista, XP, Server 2003; 32-bit and 64-bit versions

Download XYplorer PRO 21 + portable

phần mềm XYplorer PRO 20.90, key XYplorer PRO 20, license XYplorer PRO 20 free, XYplorer PRO 20 portable, XYplorer PRO 20 for mac, XYplorer PRO 20 dành cho macos

Create your Web Presence with Namecheap

Download XYplorer PRO 21  + portable

Download

pass unrar: 2020

install XYplorer PRO

Xem file readme đính kèm

cài đặt phần mềm

chạy file keygen để lấy key active

bản portable cũng cần nhập key

mở phần mềm lên chọn dùng thử, vào help => đăng ký

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn